Formularz zgłoszenia

„Piastball 2018”

03.05.2018 godz. 11:30-15:00  1.Kapitan

  Proszę o zaznaczenie odpowiednich pól
  a. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w w/w turnieju.
  b. Zapoznałem(am) się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  c. W razie kontuzji nie będę wnosił roszczeń do organizatora.

  2. Członek drużyny

  Proszę o zaznaczenie odpowiednich pól
  a. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w w/w turnieju.
  b. Zapoznałem(am) się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  c. W razie kontuzji nie będę wnosił roszczeń do organizatora.

  3. Członek drużyny

  Proszę o zaznaczenie odpowiednich pól
  a. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w w/w turnieju.
  b. Zapoznałem(am) się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  c. W razie kontuzji nie będę wnosił roszczeń do organizatora.