Informujemy, że w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, BIEG POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO zaplanowany na 22 marca 2020 r. zostaje odwołany. Zachowanie przez organizatora zalecanych środków bezpieczeństwa jest podyktowane dobrem